Garantie en klachten

Garantie en klachten

Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst (heeft het een gebrek)? Voor alle producten die u als consument bij ons huurt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product aan de overeenkomst moet beantwoorden en dus in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.

Voor het goed functioneren en de optimale levensduur van onze producten is het van belang om de producten en onderdelen met kennis van zaken op de juiste wijze te gebruiken.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde producten fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie kan bestaan uit een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant of leverancier. Indien dit het geval is, vindt u dit terug in de documentatie bij het product.

Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is bijvoorbeeld ongegrond als deze is veroorzaakt door:
- opzettelijke beschadiging
- verkeerd gebruik of nalatigheid
- gebrekkig onderhoud
- val- en/of stootschade
- buitengewone slijtage

Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.

Wat te doen bij een gebrekkig product?

Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst (heeft het een gebrek)? Dan stellen wij het op prijs dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via onze Contact-pagina. Stuurt u daarbij (indien van toepassing) ook de foto’s van het product en het gebrek? Wij nemen dan contact met u op over de verdere afhandeling.

Klachten

Wij doen ons uiterste best onze producten en diensten goed af te leveren. Heeft u desondanks een klacht? Het is verstandig dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Dit kan via onze Contact-pagina. Het liefst zo duidelijk en volledig mogelijk. U krijgt dan binnen enkele werkdagen bericht van ons. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt er binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een verwachting wanneer u van ons een uitgebreider antwoord kan verwachten.